Mediaprint - Kapa Pressegrosso

Spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. má stabilné postavenie na trhu už od začiatku svojho pôsobenia v roku 1990 a v súčasnosti je najväčším distribútorom periodickej a neperiodickej tlače na Slovensku.

Zároveň má spoločnosť významné postavenie na českom trhu a v súčasnosti úspešne rozvíja svoje obchodné aktivity na maďarskom trhu s periodickou tlačou. Hlavným predmetom činnosti Mediaprint-Kapa je distribúcia slovenskej a zahraničnej periodickej tlače do priameho predaja v spolupráci so svojimi exkluzívnymi regionálnymi a obchodnými partnermi. Spoločnosť je zároveň významným distribútorom periodickej tlače formou abonencie, mailingu a doručovania.

Mediaprint-Kapa spolu so svojimi exkluzívnymi regionálnymi partnermi a obchodnými partnermi zabezpečuje pre všetkých vydavateľov periodickej tlače ako aj pre ich čitateľov komplexné služby:

  • priamy predaj periodickej tlače
  • predplatiteľské a mailingové služby
  • donáška a doručovanie
  • dovoz zahraničnej tlače
  • vývoz slovenskej tlače na zahraničný trh
  • marketingová podpora titulov priamo na predajných miestach

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9
831 04 BRATISLAVA
Slovenská republika

Obchodne oddelenie

Stanislav Laho: +421 2 498 93 212
E-mail: laho@mpkapa.sk

Marketingové oddelenie

Katarína Geletová: +421 2 498 93 206
E-mail: geletova@mpkapa.sk

www.mediaprint.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »