Integroup

Integroup s.r.o. vznikla v roku 2000 a patrí do skupiny Grafobal Group a.s.

Firma sa zaoberá nákupom a predajom odpadov, ktoré vznikajú pri polygrafickej výrobe a distribúcii časopisov a novín, t.j. odpadový papier a hliník (tlačiarenské platne).

Papier ktorý tvorí primárnu komoditu obchodu firmy je predávaný spracovateľom odpadového papiera v celkovom ročnom objeme cca 27 tis. ton. Objem odpadového hliníka je cca 160 ton ročne.

INTEGROUP, s.r.o
Moskovská 4
811 08 Bratislava 1
Slovenská republika

Tel.: +421 2 50 227 237
E-mail: bennar@grafobalgroup.sk

www.integroup.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »