Slovenská Grafia

Slovenská Grafia a.s. vznikla v roku 1921 a pozicionovala sa ako líder na slovenskom polygrafickom trhu so špecializáciou na rotačnú tlač. V súčasnosti poskytuje služby v oblasti tlače časopisov, reklamných tlačovín, katalógov a mailingových služieb. Viac než polovicu produkcie exportuje.

Tlačiareň Slovenská Grafia, a. s. sa strategicky profiluje ako obchodná spoločnosť. Poznáva a identifikuje potreby klientov a poskytuje kvalitný servis s vysokou pridanou hodnotou. Cieľom tlačiarne je ponúkať zákazníkom komplexný servis a spĺňať náročné požiadavky trhu na kvalitu a profesionálne nasadenie.

Slovenská Grafia disponuje najmodernejším vybavením na všetkých stupňoch výroby a ako jediná tlačiareň na Slovensku má potenciálnu okamžitú hodinovú kapacitu 12 miliónov strán A4 za hodinu, čo ju zaraďuje na špičku v Európe.

Rozhodujúcimi výrobnými zariadeniami tlače sú ofsetové rotačné stroje KBA Compacta 918 (72 strán stojatého formátu A4 alebo 84 strán ležiaceho zmenšeného časopiseckého formátu), Lithoman IV (64 strán A4), Lithoman III (48 strán A4), Lithoman III (32 strán A4) a Polyman (16 strán A4), ktoré poskytujú vysokú vyriabilitu zvolených formátov a rozsahov. Tlačový park dopĺňajú dva hárkové ofsetové stroje určené predovšetkým na tlač náročných lakovaných obálok pre časopisy alebo reklamné materiály a katalógy: špičkový 5-farebný stroj Heidelberg Speedmaster CD 105 s možnosťou in-linového lakovania formátu B1 a vysokovýkonný 5-farebný stroj KBA Rapida 105-5 formátu B1 s integrovaným UV lakom.

Dokončujúce spracovanie šitou väzbou V1 zabezpečujú tri drôtošičky Müller Martini, vrátane plnoautomatickej drôtošičky Primera E140 a špičková bubnová drôtošička Ferag UniDrum Mäkkú lepenú väzbu zabezpečuje linka od firmy Kolbus, ktorá patrí k najmodernejším technológiám vo svojej kategórii s možnou hrúbkou väzby od 2 do 70 mm

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6
834 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 49 49 31 11
Fax: +421 2 49 49 35 00
E-mail: grafia@grafia.sk

Obchodný úsek

Tel.: +421 2 49 49 33 33
Fax: +421 2 49 49 35 32
E-mail: sales@grafia.sk

www.grafia.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »