Račany Rosso

Projekt je pripravovaný v spolupráci s architektonickou kanceláriou Expoline, ktorej návrh zvíťazil v ostrom súboji so Slovenskou architektonickou špičkou.

V projekte sa bude nachádzať 15 bytových objektov spolu s obchodným centrom, súčasťou ktorého bude aj integrovaná zastávka električiek spolu s inteligentným dopravným informačným systémom.
Prvá etapa projektu je v štádiu prípravy pre stavebné konanie a zvyšná časť projektu je v štádiu urbanistickej štúdie.

Celková hodnota investície: > 100 mil €

Grafobal Group development, a.s.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 02/ 50 22 72 00
E-mail: ggd@grafobalgroup.sk

www.ggd.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »