EHC Service

Spoločnosť EHC service, s.r.o. so sídlom Sibírska 2, 080 01 Prešov, prevádzkujúca jednomotorové a dvojmotorové vrtuľníky ľahkej kategórie, patrí medzi moderné letecké spoločnosti na Slovensku. Spoločnosť bola založená v roku 2005. V roku 2006 spoločnosť získala povolenie na vykonávanie leteckých prác a v roku 2007 povolenie na vykonávanie leteckej obchodnej dopravy – AOC.

Vykonávame hlavne tieto letecké práce:

  • kontrola vedení VVN a ich diagnostika
  • kontrola plynovodu, ropovodu, produktovodu
  • stavebné a montážne lety
  • letecké filmovanie a fotografovanie
  • VIP a korporátne lety
  • adrenalínové lety
  • vyhliadkové lety
  • prevoz cestujúcich
  • výsadky
  • letecké postreky v poľnohospodárstve a lesníctveZáujemcom ponúkame vrtuľníky typu Ecureuil AS355N, Bell 206 BIII Jet a Schweizer 269C. Všetky typy vrtuľníkov majú vysokú manévrovaciu schopnosť – lety pozdĺž vedenia, zastavenie, visenie a spätný chod s požadovaným počtom osôb na palube.

Lietajúci personál spoločnosti EHC service, s.r.o. patrí k najskúsenejším na Slovensku vrámci ponúkaných činností. Celkové nálety hodín jednotlivých pilotov sa pohybujú v priemere od 3000 do 8000 letových hodín, z ktorých veľkú časť piloti odlietali pri kontrole elektrických vedení a v rámci výcviku vojenských pilotov vo vykonávaní pristátia vrtuľníka v autorotácií. Uvedené činnosti patria k najnáročnejším činnostiam v rámci leteckých prác vykonávaných vrtuľníkmi vôbec.

EHC service, s.r.o.
Sibírska 2
080 01 Prešov
Slovenská republika

Vedenie

Tel.: +421 905 969 925
E-mail: pajdlhauser@ehc.sk

Ekonomický úsek a dispečing

Tel.: +421 918 665 767
E-mail: zmijova@ehc.sk

www.ehc.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »