Grafobal Vilnius

Grafobal Vilnius, ktorý je členom skupiny Grafobal Group, a.s. je jedným z najväčších výrobcov tlačených a funkčných obalov v Baltských štátoch.

Navrhujeme, tlačíme, vyrábame a vyvážame obaly pre dezerty a cukrovinky, obaly pre mliečne výrobky, mrazené potraviny, tabakové produkty ako aj pre výrobky domácej spotreby a farmaceutík.

Vďaka skúsenostiam (od r. 1964) a dlhej tradícii pre kvalitnú tlač a neustále sa inovujúcim zariadeniam vieme flexibilne reagovať na zvyšujúce sa nároky klientov. Cenovú stratégiu, ktorú ponúkame uspokojuje aj náročné medzinárodné spoločnosti.

Grafobal Vilnius zaviedol viacstupňovú kontrolu kvality, ktorá prebieha na každom stupni výrobného procesu, vrátane nastavenia technických podmienok pri ofsetovej tlači, ako aj kontrole noriem kvality podniku.

Aplikujeme normy ISO 9001:2008, ISO 15593:2008, ISO 14001:2004 a FSC certifikát. Grafobal Vilnius je aj držiteľom certifikátu od Rainforest Alliance, ktorý predstavuje zodpovednosť a záujem o svetovú zeleň.
Našimi najväčšími zákazníkmi sú Mondelez Lithuania, Chupa-Chups, Perffetti Van Melle, atď.

Výrobný plán:

  • predtlačové práce
  • ofsetová tlač
  • razba
  • lisovanie
  • UV lakovanie
  • skladanie a lepenie

GRAFOBAL VILNIUS
Arimų st. 18
LT-11114 Vilnius
Republic of Lithuania

Tel.: +370 5 275 32 74
E-mail: vilnius@grafobal.lt

www.grafobal.lt

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »