Nemocnica s poliklinikou Skalica

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Skalici, a.s. poskytuje ambulantnú a lôžkovú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových častí okresov Myjava a Malacky. Aktuálne má FNsP Skalica, a.s. 11 lôžkových oddelení, 42 prevažne špecializovaných ambulancií a 7 pracovísk spoločných vyšetrovacích zložiek.

Nemocnica aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 v oblasti poskytovania:

  • všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
  • špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
  • ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
  • rýchlej zdravotnej pomoci
  • rýchlej lekárskej pomoci
  • dopravnej zdravotnej služby

V roku 2012 nemocnica prešla procesom rozsiahlej rekonštrukcie a modernizácie v celkovom objeme 14,3 mil. Eur. V rámci rekonštrukcie bolo vybudované nové rádiodiagnostické oddelenie s investíciou 4,4 mil. Eur a zakúpením najmodernejších prístrojov (CT, MR, SONO, mamografia). Spolu s oddeleniami biochémie a hematológie, mikrobiológie a patológie, a ich modernej laboratórnej diagnostiky zabezpečujú včasnú diagnostiku ochorení.

V rámci rekonštrukcie boli zmodernizované a dobudované aj oddelenie urgentného príjmu a lôžkové oddelenie ústavnej starostlivosti. Koordináciu činnosti operačných úsekov, OAIM oddelenia a personálu operačných sál zabezpečuje samostatné oddelenie centrálnych operačných sál. Preventívnu, diagnostickú ako aj liečebnú starostlivosť poskytuje pacientom oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

S cieľom uspokojiť kvalitou i náročnejšieho pacienta umožňuje nemocnica pacientom ubytovanie na nadštandardných izbách. Službou hotelového typu je tiež poskytovanie hosťovského pobytu, kde ošetrovateľský personál supluje starostlivosť opatrovníka alebo príbuzných.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Koreszkova 7
909 87 Skalica
Slovenská republika

Spojovateľka.: +421 34 6969 111
Vrátnica: +421 34 6969 113
Sekretariát: +421 34 664 4933
Fax: +421 34 664 5563
E-mail: sekretariat@nspskalica.sk

www.nspskalica.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »