Ružinovská poliklinika

Ružinovská poliklinika, a.s. sa nachádza v blízkosti hlavnej dopravnej tepny Ružinova - Ružinovskej ulice, kde spolu s nemocnicou poskytujú zdravotnú starostlivosť celomestského významu.

V roku 2006 sa stala 100% akcionárom Ružinovskej polikliniky a.s. spoločnosť Grafobal Group, a.s. a od tohto momentu prešla budova rozsiahlou rekonštrukciou. Zámerom akcionára bolo vytvoriť modernú polikliniku, ktorá bude vytvárať priaznivé podmienky pre pacientov, ako aj lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Zrekonštruované bolo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré teraz poskytuje široký rozsah terapeutických výkonov, ako napr. individuálne a skupinové cvičenia, elektroliečbu, teploliečbu, masáže a pod. Vďaka investícii do RTG oddelenia a nákupu kvalitných technológií teraz oddelenie funguje v digitálnom režime. Najmä pri mamografickom vyšetrení sa pracuje tak, aby bol minimalizovaný čas vyšetrenia a maximalizovalo sa pohodlie pacienta.

Súčasťou Ružinovskej polikliniky, a.s. sú nasledovné ambulancie:

 • ambulancia praktického lekára
 • interná ambulancia a EKG
 • pneumoftizeologická ambulancia
 • chirurgická ambulancia pre dospelých
 • chirurgická ambulancia pre deti
 • foniatrická ambulancia a audiometria
 • urologická ambulancia
 • stacionár
 • rádiologické oddelenie
 • fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, vrátane wellnes
 • lekáreň

Ružinovská poliklinika, a.s. má zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ružinovská poliklinika, a.s.
Ružinovská 10
820 07 Bratislava 2
Slovenská republika

Spojovateľka

Tel.: 02 / 48 279 111

www.ruzinovskapoliklinika.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »