Grafobal Bohemia

Grafobal Bohemia je dcérskou spoločnosťou Grafobalu, a.s. Skalica.

Na českom trhu pôsobí od roku 1946. Sústreďuje sa najmä na tlač, spracovanie obalov z lepenky, kartónu, mikrovlny, vrátane polygrafickej výroby, výroby pretlačovaných krabičiek na syry, plagátov, katalógov.

Výhodou je, že sa opiera o materský polygrafický závod Grafobal, a.s. Skalica a tým môže svojim klientom ponúknuť široké spektrum služieb v oblasti výroby obalov nielen z hladkej a vlnitej lepenky, ale v celej polygrafickej produkcii.

Svoju pozíciu na českom trhu sa snaží neustále upevňovať predovšetkým dosahovaním vysokej kvality tlače, včasným plnením dodacích lehôt, poradenským servisom pre zákazníkov a ďalšími službami. Spoločnosť neustále modernizuje svoje strojové vybavenie, vďaka čomu pozitívne reaguje na stupňujúce sa požiadavky zákazníkov a úspešne konkuruje ostatným tlačiarniam.

Grafobal Bohemia, s.r.o.
Holubov 52
382 03 Křemže
Česká Republika

Tel.: +420 380 778 111
Fax: +420 380 778 105

Obchodný úsek

Tel.: +420 380 778 170
Tel: +420 602 175 074
Fax: +420 380 741 214
E-mail: obchod@grafobal.cz

www.grafobal.cz

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »