Grafobal Group Development

Grafobal Group development, a.s. je developerská spoločnosť, ktorá patrí do skupiny Grafobal Group, a.s.

Na slovenskom trhu je od roku 2008. Jej cieľom je vyhľadávať a realizovať investičné príležitosti v realitnej oblasti. Pre skupinu zastrešuje realizáciu rezidenčných, kancelárskych a retailových projektov a to od posúdenia zámeru, prípravy štúdie až po samotnú realizáciu, predaj, správu a prevádzku projektov. Zameriava sa najmä na Bratislavu a okolie.

Projekty zastrešované skupinou:

  • Račany Bianco
  • Radničné námestie Rača
  • Národný futbalový štadión
  • Graniar
  • Gynekologicko - pôrodnícka nemocnica KOCH

Pripravované projekty:

  • Račany Rosso

Grafobal Group development, a.s.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 50 22 72 00
E-mail: ggd@grafobalgroup.sk

www.ggd.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »