Grafobal Skalica

Výrobca obalov z hladkej a vlnitej kašírovanej lepenky, patrí medzi lídrov na trhu strednej a východnej Európy.

Predáva svoje výrobky a služby predovšetkým stredným a veľkým zákazníkom s medzinárodnou pôsobnosťou, pričom 2/3 produkcie predstavuje export do okolitých krajín a západnej Európy.

Silnými stránkami produkcie Grafobalu sú okrem kvalitnej potlače, tvarového výseku i široké spektrum zušľachťovacích technológií so špeciálnymi možnosťami. Obchodné zastúpenia a šesť výrobných závodov GRAFOBALU obsluhuje zákazníkov takmer z celej Európy. Výrobné závody sú situované na Slovensku, v Českej republike, Rusku, Litovskej republike a Bulharsku.

Obaly Grafobalu získali množstvo prestížnych ocenení na medzinárodných súťažiach, vrátane toho najvyššieho - WorldStar Award for Packaging za najlepší obal vo svete.

Výrobný program spoločnosti GRAFOBAL pokrýva komplexne niekoľko skupín produktov:

  • obaly z hladkej lepenky
  • obaly z kašírovanej vlnitej lepenky
  • kartonáž
  • etikety a papierové vrecká
  • široký sortiment polygrafických výrobkov (kalendáre, katalógy, plagáty, pohľadnice, leporelá, puzzle)
  • návrhy konštrukcie obalov, grafické návrhy

Grafobal, akciová spoločnosť
Mazúrova 2
909 01 Skalica
Slovenská republika

Tel.: +421 34 6645231-7
Fax: +421 34 6645883
E-mail: grafobal@grafobal.sk

Marketing a rozvoj obchodu

Ing. Tomáš Pekár: +421 34 6967 626
Mob: +421 903 241272
E-mail: pekar@grafobal.sk

www.grafobal.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »