Ponuka služieb spoločnosti Grafobal Group

Tlač

 • Slovenská Grafia
  • výroba časopisov
  • katalógy a reklamné tlačoviny
  • výroba obálok pre časopisy
  • postpress

Médiá

 • SPN - Mladé letá
  • vydavateľská činnosť
  • detská literatúra
  • žiacka literatúra
 • Unimedia
  • mediálne plánovanie
  • nákup médií
  • marketingové poradenstvo
  • PR

Zdravie

Development

Šport

 • ŠK Slovan Bratislava
  • profesionálny futbalový klub Slovan
  • oragnizovanie futbalových zápasov
  • ponuka členstva v klube

Obaly

 • Grafobal Skalica
  • výroba obalov z lepenky
  • etikety
  • papierové vrecká
  • kartonáž
  • leporelá
  • reklamné a obchodné tlačoviny
  • obalový dizaj
 • Grafobal Bulgaria
  • výroba obalov a polygrafických výrobkov
  • kalendáre
  • letáky
 • Grafobal Vilnius
  • výroba obalov z lepenky
  • obalový dizajn
 • Grafobal Bohemia
  • výroba obalov z lepenky
  • etikety
  • kalendáre
  • katalógy
 • Grafobal Don
  • výroba obalov pre tabakové výrobky
  • lieky
  • potraviny
  • hračky

Distribúcia tlače a tabakových výrobkov

 • GG Tabak
  • distribúcia tabakových výrobkov
  • distribúcia doplnkových výrobkov

Obchod s papierom

 • Integroup
  • obchod s papierom
  • výkup odpadu z výroby

Letecké služby

 • EHC Service
  • letecké práce s vrtuľníkmi
  • letecké filmovanie
  • výhliadkové lety
  • letecké kurzy

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »