Profil spoločnosti

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac príležitostí s Grafobal Group

Energetika

Polygrafia

DevelopmentGrafobal Group, a.s. je najväčšou nefinančnou spoločnosťou vlastnenou výhradne slovenským kapitálom. Skupina funguje formou strategického riadenia holdingu ako celku a zároveň formou decentralizácie operatívneho riadenia so synergickými efektmi kapitálového zoskupenia.
Takýmto spôsobom môže zvyšovať kapitálová silu, konkurencieschopnosť, či rozširovať portfólio služieb a ťažiť z možností zdieľania novej technológie a kapacít. Pritom sa vždy snaží zachovať identitu a výrobný program jednotlivých spoločností. Tvorí prostredie, v ktorom si spoločnosti navzájom nekonkurujú a naplno využívajú možnosti spolupráce.

Skupina podporuje spoločný prístup k dodávateľom, odberateľom, finančným inštitúciám, marketingu a prezentácii jednotlivých firiem. Prostredníctvom centrálneho nákupu využíva synergické efekty v oblasti nákupu materiálu a služieb.
Technické vybavenie a možnosti skupiny Grafobal Group, ľudské zdroje, dlhoročná tradícia, referencie a certifikáty kvality nám umožňujú ponúkať klientom vždy len ten najlepší produkt.

Grafobal Group v skratke:

 • akciová spoločnosť holdingového typu
 • 100% slovenský kapitál
 • od roku 2010 skupina Grafobal Group zamestnáva takmer 6000 zamestancov

Oblasť podnikania:

 • výroba obalov
 • tlač
 • distribúcia tlače, doplnkových a tabakových výrobkov
 • reklama a médiá
 • zdravotníctvo
 • letecké služby
 • výroba pramenitej vody
 • development
 • šport

Pôsobnosť:

 • Slovensko
 • Česká republika
 • Poľsko
 • Maďarsko
 • Rakúsko
 • Slovinsko
 • Chorvátsko
 • Nemecko

 • Rumunsko
 • Bulharsko
 • Ukrajina
 • Bielorusko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • USA
 • Čína

Konsolidované finančné údaje

V tisícoch eur 2015 2014 2013
Celkové tržby 852 683 831 182 800 212
EBITDA 26 836 28 688 45 605
EBITDA % 3,15% 3,45% 5,7%
Čistý zisk 22 327 1 850 8 351
Celkové aktíva 392 142 473 007 501 439
Celková výška vlastného imania 120 328 124 261 131 807
Vlastné imanie ako % z aktív 31% 26% 26%

Grafobal Group, a. s.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Informácie

02 /50 227 143, 144
gg@grafobalgroup.sk

Marketing

02/ 50 227 145
marketing@grafobalgroup.sk

Centrálny nákup

02/ 50 227 454, 455
centralnynakup@grafobalgroup.sk

PROFIL SPOLOČNOSTI

Grafobal Group, a.s. je akciová spoločnosť holdingového typu, založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaji tlače, tabaku a doplnkového tovaru, energetike, developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctve, v športe a v iných oblastiach.

Viac o Grafobal Group a.s. »